Tư vấn mua hàng

HƯỚNG DẪN THANH TOÁN

28/11/2012
Hướng dẫn khách hàng thanh toán sau khi khách hàng đã chọn được các sản phẩm như mong muốn

Chi tiết

1

Hỗ trợ

Hỗ trợ kinh doanh 1
My status
Hỗ trợ kinh doanh 2
My status
Tư vấn - Bán hàng

08.38205555 - 08.38209922

Chấp nhận thanh toán qua Ngân lượng